Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Vidíte smysl v práci s lidmi?

Nabízíme vám praktické studium sociální práce!

  • Již 25 let vzděláváme v oboru Sociální a diakonická práce.
  • 30 % studia (celkem 840 hodin) tvoří odborná praxe u vašich potenciálních zaměstnavatelů, což je velkou předností vyšších odborných škol.
  • Pomůžeme vám získat kvalifikaci pro výkon profese sociálního pracovníka v celém spektru sociálních institucí, včetně organizací diakonických a charitativních.
  • Většina našich vyučujících jsou odborníci z praxe.
  • Menší studijní skupiny nám umožňují individuální přístup ke studentům.
  • Nabízíme ubytování na studentské koleji, která je součástí školní budovy nacházející se v centru Olomouce.
  • Jsme církevní škola, náboženské vyznání však není podmínkou přijetí ke studiu.
  • Jako absolventi školy Dorkas budete mít možnost získat bakalářský titul na partnerských vysokých školách ve zkráceném návazném studiu.

Podívejte se na reportáž České televize o naší škole

 AKTUALITY


V pátek 17. března 2017 proběhne na škole DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 9 do 18 hodin. Adresa: Blažejské náměstí 9, Olomouc.                                         


Od 6. února 2017 do 31. května 2017 lze podávat přihlášky do 1. kola přijímacího řízení. Podrobnosti naleznete v informacích o přijímacím řízení a v pokynech o pro uchazeče


Po schválení ve školské radě byla zveřejněna výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/16.


Byla zveřejněna informace o možnostech a podmínkách přijímání do vyššího ročníku vzdělávání. Obdobně se postupuje též při posuzování žádosti o přestup studenta z jiné VOŠ


Byl zveřejněn harmonogram zimního semestru školního roku 2017/18.


Škola obdržela rozhodnutí Ministerstva školství o prodloužení akreditace vzdělávacího programu "Sociální a diakonická práce" do 31. srpna 2022.


Na webových stránkách jsme zveřejnili  vzorový učební plán a aktualizovaný  pro školní rok 2016/17.


Vyšší odborná škola

sociální a teologická – Dorkas

 

Blažejské nám. 84/9
772 00 Olomouc

 

telefon: 585 208 813
e-mail: info@dorkas.cz

 

právní forma: školská právnická osoba
IČ: 00848859
bankovní účet: 153151547/0300