Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Do 31. října 2017 probíhá průběžné přijímací řízení.

Vidíte smysl v práci s lidmi?

Nabízíme vám praktické studium sociální práce!

  • Již 25 let vzděláváme v oboru Sociální a diakonická práce.
  • 30 % studia (celkem 840 hodin) tvoří odborná praxe u vašich potenciálních zaměstnavatelů, což je velkou předností vyšších odborných škol.
  • Pomůžeme vám získat kvalifikaci pro výkon profese sociálního pracovníka v celém spektru sociálních institucí, včetně organizací diakonických a charitativních.
  • Většina našich vyučujících jsou odborníci z praxe.
  • Menší studijní skupiny nám umožňují individuální přístup ke studentům.
  • Nabízíme ubytování na studentské koleji, která je součástí školní budovy nacházející se v centru Olomouce.
  • Jsme církevní škola, náboženské vyznání však není podmínkou přijetí ke studiu.
  • Jako absolventi školy Dorkas budete mít možnost získat bakalářský titul na partnerských vysokých školách ve zkráceném návazném studiu.

Podívejte se na reportáž České televize o naší škole

 AKTUALITY


Do 31. října 2017 probíhá průběžné přijímací řízení. Termíny přijímacích pohovorů domlouváme s jednotlivými uchazeči individuálně. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 585 208 813 nebo 605 290 536Podrobnosti viz informace o přijímacím řízení a pokyny pro uchazeče


Byly aktualizovány informace o adaptačním kurzu pro studenty 1. ročníku a  harmonogram zimního semestru školního roku 2017/18.


V sekci Studentská kolej byly aktualizovány stránky s informacemi o nabídce ubytování pro denní i kombinované studenty vyšších odborných škol pro školní rok 2017/18.


Na stránce Společnosti přátel školy Dorkas byla zveřejněna ke stažení výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2016.


Po schválení ve školské radě byla zveřejněna výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/16.


Byla zveřejněna informace o možnostech a podmínkách přijímání do vyššího ročníku vzdělávání. Obdobně se postupuje též při posuzování žádosti o přestup studenta z jiné VOŠ


Škola obdržela rozhodnutí Ministerstva školství o prodloužení akreditace vzdělávacího programu "Sociální a diakonická práce" do 31. srpna 2022.


Na webových stránkách jsme zveřejnili  vzorový učební plán a aktualizovaný  pro školní rok 2016/17.


Vyšší odborná škola

sociální a teologická – Dorkas

 

Blažejské nám. 84/9
779 00 Olomouc

 

telefon: 585 208 813
e-mail: info@dorkas.cz
ID datové schránky: crymcek

 

právní forma: školská právnická osoba
IČ: 00 848 859
IZO: 110 0340198
RED_IZO: 600 020

 

bankovní účet: 153151547/0300