Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

  • Nabízíme ubytování pro studenty vyšších odborných škol (včetně konzervatoře) v denní i kombinované formě studia na studentské koleji, která je součástí naší školní budovy nacházející se v centru Olomouce u Bezručových sadů.
  • Již 27 let vzděláváme v oboru Sociální a diakonická práce.
  • 30 % studia (celkem 840 hodin) tvoří odborná praxe u zaměstnavatelů, což je velkou předností vyšších odborných škol.
  • Absolventi získavají kvalifikaci pro výkon profese sociálního pracovníka v celém spektru sociálních institucí, včetně organizací diakonických a charitativních.
  • Většina našich vyučujících jsou odborníci z praxe.
  • Absolventi školy Dorkas mají možnost získat bakalářský titul na partnerských vysokých školách ve zkráceném návazném studiu.

Podívejte se na reportáž České televize o naší škole