Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Počítačová síť

Tzv. počítačová učebna ve 3. patře je vybavena devíti stolními počítači připojenými ke školní počítačové síti, které jsou v době mimo vyučování zpřístupněny studentům včetně připojení na internet. Učebna je též vybavena přípojkami pro připojení notebooků k internetu. Další tři stolní počítače jsou umístěny v knihovně-studovně. Po jednom počítači jsou vybaveny i ostatní učebny a aula.

Standardní softwarové vybavení počítačových stanic: operační systém Windows 10, kancelářský balík Microsoft Office 2013, antivirový program NOD32, právnický software Codexis a Liberis Codexis (síťová licence), biblický software Theophilos a další freewarové aplikace.

Studenti mají možnost využívat školní počítačovou síť s přiděleným diskovým prostorem na serveru a připojením na internet. V rámci školní počítačové sítě funguje informační systém školy (školní intranet). Studenti zaregistrovaní do počítačové sítě školy mohou tisknout na síťovou multifunkční tiskárnu Canon iRC3080i.

Ve všech prostorách školy i studentské koleje Dorkas je zajištěn bezdrátový přístup k internetu (wi-fi síť). Internet je zajištěn bezdrátovým připojením s garantovanou přenosovou rychlostí 16/8 Mbps.