Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Pokyny pro uchazeče o studium

NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

 1. Ve všech kolonkách řádně vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na VOŠST – Dorkas.
  • Formulář přihlášky si vytiskněte z webových stránek školy. Formulář lze získat též na studijním oddělení školy.
  • Na první straně formuláře musí být potvrzení registrujícího praktického lékaře o zdravotní způsobilosti – platné pouze na přihlášce, nikoliv samostatně.
  • Na druhé straně formuláře musí být vyplněn prospěch ze všech ročníků střední školy, který je třeba buď nechat potvrdit příslušnou střední školou, nebo v příloze doložit kopiemi vysvědčení z jednotlivých ročníků střední školy.
  • Uchazeči, kteří již vykonali maturitní zkoušku, vyplní i prospěch z těchto zkoušek.
 2. Strukturovaný životopis s přiloženou či naskenovanou osobní fotografií průkazového formátu. 
  • Životopis je nutno vypracovat za použití formuláře, který si vytiskněte z webových stránek školy. Formulář lze získat též na studijním oddělení školy Dorkas.
  • Vytištěný životopis musí být vlastnoručně podepsaný.
 3. Úředně ověřená kopie vysvědčení o maturitní zkoušce
  • Uchazeč, který již získal vysvědčení o maturitní zkoušce, přiloží jeho úředně ověřenou kopii k přihlášce.
  • Uchazeč, který bude konat maturitní zkoušku až po termínu podání přihlášky ke studiu, předloží originál maturitního vysvědčení nebo dodá ověřenou kopii maturitního vysvědčení osobně k přijímacímu pohovoru.
  • Uchazeč, který bude konat náhradní či opravnou maturitní zkoušku v zářijovém termínu, předloží originál maturitního vysvědčení nebo dodá ověřenou kopii maturitního vysvědčení nejpozději ke dni zápisu ke vzdělávání.

Upozorňujeme, že bez výše uvedených náležitostí nebude přihláška zařazena ke zpracování!

PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE

 • K přihlášce doporučujeme přiložit kopie dokladů prokazatelného zájmu o práci s lidmi v oblasti sociálních služeb, charitativních, volnočasových či církevních aktivit (osvědčení, certifikáty, potvrzení o dobrovolnictví, reference, doporučení apod.). Případná portfolia praxe ze střední školy stačí donést až k přijímacímu pohovoru.
 • Přihlášku včetně příslušných dokumentů je nutno zaslat poštou nebo donést osobně na studijní oddělení školy.

DOPORUČENÁ LITERATURA K PŘIJÍMACÍMU POHOVORU

ŠKOLNÉ

 • Školné činí 3000,- Kč za semestr, hradí se převodem na účet školy: 153151547/0300, jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo (všech deset čísel bez lomítka).
 • Uchazeč přijatý ke studiu v rámci 1. (červnového) kola přijímacího řízení musí uhradit školné za zimní semestr nejpozději do 15. července 2017.
 • Uchazeč přijatý ke studiu v rámci 2. (srpnového) kola přijímacího řízení či průběžného přijímacího řízení (v září a říjnu) musí uhradit školné za zimní semestr nejpozději ke dni zápisu ke vzdělávání.
 • Uchazeč přijatý ke studiu, který uhradil školné, se stane studentem školy dnem zápisu ke vzdělávání. Termín zápisu ke vzdělávání bude uveden v rozhodnutí o přijetí.
 • V případě, že uchazeč v daném termínu školné za zimní semestr neuhradí, bude považován za uchazeče, který ke studiu nenastoupí, a jeho místo bude nabídnuto dalším uchazečům.

UBYTOVÁNÍ NA STUDENTSKÉ KOLEJI DORKAS

 • Písemnou přihlášku k ubytování lze podat v den konání přijímacích pohovorů nebo dodatečně poštou.
 • Podrobnosti o ubytovacím řízení a poplatcích za ubytování najdete na webových stránkách školy.

KONTAKTY NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ ŠKOLY

Vyšší odborná škola sociální a teologická – Dorkas
Adresa: Blažejské náměstí 84/9,
779 00 Olomouc

Telefon: 585 208 813  studijní oddělení, 585 208 814, 585 208 811, 605 290 536
E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pro informace o podmínkách přijímacího řízení si klikněte na PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kompletní text informací o přijímacím řízení a pokynů pro uchazeče si můžete stáhnout či vytisknout