Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Harmonogram zimního semestru školního roku 2017/18

Zahájení ubytování na studentské koleji: od 1. září 2017

Zápis studentů 1. ročníku ke vzdělávání: 4. září 2017 od 9:00 hod.

TEORETICKÁ VÝUKA – 1. ročník (7 +1 týdnů): 4. září 27. října 2017

Slavnostní zahájení školního roku, školení a zápisy studentů 2. a 3. ročníku: 11. září 2017 od 9:00 hod.

Adaptační kurz 1. ročníku (1 týden): 18. září – 22. září 2017

TEORETICKÁ VÝUKA – 2. ročník (6 týdnů): 11. září – 20. října 2017

TEORETICKÁ VÝUKA – 3. ročník (4 týdny): 11. září – 6. října 2017

Odevzdání vyplněných formulářů pro odbornou praxi – 3. ročník: do 18. září 2017

Náhradní termín pro hodnocení za letní období 2016/17: do pondělí 2. října 2017

Odevzdání vyplněných formulářů pro odbornou praxi – 2. ročník: do 9. října 2017

 Náhradní a opravný termín absolutoria – úterý 24. října 2017

ODBORNÁ PRAXE – 3. ročník (4 týdny): 19. října – 3. listopadu 2017

ODBORNÁ PRAXE – 2. ročník (4 týdny): 23. října – 16. listopadu 2017

ODBORNÁ PRAXE – 1. ročník (3 týdny): 30. října – 16. listopadu 2017

TEORETICKÁ VÝUKA – 3. ročník (7 týdnů): 6. listopadu – 21. prosince 2017

TEORETICKÁ VÝUKA – 1. + 2. ročník (5 týdnů): 20. listopadu – 21. prosince 2017

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY – všechny ročníky (1,5 týdne): 22. prosince 2017 – 2. ledna 2018

TEORETICKÁ VÝUKA – všechny ročníky (1 týden): 3. ledna – 9. ledna 2018

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ – všechny ročníky (3 týdny): 10. ledna – 31. ledna 2018

Zápis do letního semestru (kontrola hodnocení za zimní semestr): do 31. ledna 2018