Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

                                     Učební plán pro školní rok 2017/18

Studijní období

Povinné předměty:

I. ročník

II. ročník

III. ročník

zimní

letní

zimní

letní

zimní

letní

Anglický jazyk

3

Zk

3

Zk

   3

  Zk 

 3

 Zk

  3

  Zk

  3

 Zk

Filosofie

   2

 Zk

   1 

 KZ

               

Základy křesťanství

3

KZ

2

KZ

4

KZ

4

Zk

2

KZ

  2

 KZ

Etika

2

KZ

2

KZ

1

Z

1

Zk

       

Praktická teologie

2

KZ

2

Zk

2

KZ

2

KZ

2

Zk

2

KZ

Sociologie

2

KZ

2

Zk

               

Sociální politika

2

Zk

2

KZ

2

Zk

1

Z

1

KZ

1

Zk

Právo

2

KZ

1

KZ

2

KZ

1

KZ

1

KZ

1

KZ

Psychologie

2

Zk

2

Zk

   

2

Zk

   2

 Zk

   

Psychosociální výcvik

       

2

Z

   

   

Teorie a metody sociální práce

2

Z

2

Zk

2

Zk

2

KZ

1

Zk

1

KZ

Metody sociálního výzkumu

       

2

KZ

1

KZ

       

Speciální pedagogika

2

KZ

2

KZ

               

Zdravotní nauky

1

Z

2

KZ

2

KZ

           

Neziskový sektor

           

2

KZ

3

KZ

3

KZ

Mediace

                   

1

KZ

Sociální patologie a prevence

       

2

KZ

2

KZ

2

KZ

2

KZ

Propedeutický seminář

1

Z

1

Z

1

Z

           

Metodický a supervizní seminář

   

1

Z

1

Z

1

Z

1

Z

1

Z

Diplomový seminář

           

1

Z

1

Z

1

Z

Ročníková/absolventská práce

   

1

KZ

   

3

Z

3

Z

3

Z

Povinné předměty celkem

26

 

26

 

26

 

26

 

22

 

23

 
             

Odborná praxe souvislá – v týdnech

3 t.

Z

3 t.

Z

4 t.

Z

4 t.

Z

4 t.

Z

3 t.

Z

 

Povinně volitelné předměty:

                       

Povinně volitelné kurzy*

               

2

Z

3

Z

Povinně volitelné předměty celkem

 

     

 

2

 

3

 
 

Teoretická výuka celkem

26

 

26

 

26

 

26

 

24

 

24

 

Teoretická výuka – v týdnech

13 t.

13 t.

12 t.

12 t.

12 t.

11 t.

Zápočet – Z

 

4

 

3

 

5

 

5

 

5

 

 6

Klasifikovaný zápočet – KZ

 

6

 

8

 

6

 

6

 

5

 

6

Zkouška – Zk

 

4

 

5

 

3

 

4

 

4

 

2

* Předmět Povinně volitelné kurzy se skládá ze specializovaných přednáškových bloků. 

Seznam kurzů pro zimní období: Sociální práce ve zdravotnictví (8 hodin), Duchovní služba ve zdravotnictví (3 hod.), Sociální rehabilitace (7 hodin) a Sociální práce s aktéry domácího násilí (6 hodin).

Seznam kurzů pro letní období: Sociální práce s nezaměstnanými (7 hodin), Standardy kvality v sociálních službách (8 hodin), Sociální práce s delikventy (7 hodin), Duchovní služba ve vězeňství (3 hod.) a Sociální práce s migranty (8 hod.).

Komentář k učebnímu plánu:

V učebním plánu jsou uvedeny týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů.

Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období. Formy hodnocení v jednotlivých předmětech stanovuje učební plán zkratkou za hodinovou dotací příslušného předmětu. 

Odborná praxe probíhá v souvislých týdenních blocích. Počet týdenních hodin odborné praxe činí 40 hodin.

Ročníková/absolventská práce: studenti pod odborným vedením svých vedoucích a dalších konzultantů vypracovávají ročníkovou práci (v 1. ročníku) a absolventskou práci (během 2. a 3. ročníku).

Z povinně volitelných předmětů si studenti zapisují jeden cizí jazyk (anglický nebo německý) a stanovený počet hodin z aktuální nabídky povinně volitelných kurzů.